DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.05.2021 15:29:57 

Vítejte na soukromých stránkách chovatelů Českého staváka - bez cenzury

Aktuálně

Výstava k 110 výročí založení prvního klubu Českých staváků  proběhne 10.11.2018 v Chocni  od 8h - 14h. Přihlášeno 300 ks. Součástí výstavy burza ČS.   Srdečně zvou Východočeši.

22.2.2018. Zamyšlení.  Neustále mne trápí celkově špatné vztahy mezi chovateli v klubu ČS, mezi vedení klubu a ÚOKCHH , chovateli celkově. Vše v ideálu nikdy nebude , zrovna tak jako nejde změnit inteligenci a životní přístupy některých lidí! Co ale změnit můžeme je najít cestu k dohodě s ÚOKCHH ohledně způsobu posuzování našich holoubků na klubové urovni a tím vrátit kvalitu a úroveň naší celostátní výstavy! Měl jsem s vedením ÚOK i sboru posuzovatelů několik diskuzí a zaznělo jedinné a dle mne rozumné vyůstění a to: Klub byl několikrát vyzván k vytvoření šlechtitelského plánu jakým směrem by se mělo plemeno ubirat ,co zlepšit a nestratit v standartu i povaze včetně leteckých a životních projevů. Naše odborné vedení klubu toho za poslední volební období nebylo schopno a odeslalo ŮOK něco mezi plánem práce a politickým úvodníkem . Zájemci ať se podívají na svazových stránkách v sekci holubi šlechtitelské plány Brňáků, Starwičů atd. To je úroveň které mi jsme nebyli schopni!Jediná cesta bude vypracovat šlechtitelský plán hodný velkého klubu a pro tento vhodný oceňovací lístek jaký si chovatelé jako nejvhodnější v návaznosti na šlechtitelský plan z plemenářského hlediska vyberou. Ať by byl oceňovaci lístek na způsob starý (Kubartův) ,nový (EE) nebo jiný ( klub Starwického staváka) bude ÚOKCHH toto respektováno!  To je vše a je zbytečné psaní a šíření poťouchlostí a osobního napadaní,místo toho stačí začít pracovat a  jednat....S.Brückner

28.12.2017. Do sekce výsledky byl vložen katalog CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY KOLÍN 2017.

29.8.2017  Usnesení z rozšířeného výboru klubu konané dne 26.8.2017 ve Štítarech

29. 8. 2017

Klub chovatelů holubů českých staváků se sídlem v

Praze

 

Usnesení z rozšířeného výboru Klubu,konané 26.8.2017 ve

Štítarech

 

 

A) bere na vědomí: zprávu jednatele a kontrolu usnesení

dopis př.Holáně

zprávy zástupců poboček

 

 

B) schvaluje: program schůze

návrhovou komisi ve složení:Melichar,Calda a Joza

v případě pozdního zaslání přihlášek na CV uhradí pobočkám

poštovné Klub

seznam posuzovatelů na CV v Kolíně (16 posuzovatelů)

sepsání otevřeného dopisu na ÚOK holubů a požadavek k účasti na

nejbližším

zasedání ÚOK k reakci na dopis př.Holáně.(zodpovídá K.Bek)

 

 

C) ukládá: př.Mačkovi zaslat návrh na školení č.staváka při

školení

posuzovatelů (školitel ing.Sousedík)

pobočkám podat návrh na kandidáty do hlavního výboru a

revizní komise Klubu do 30.11.2017

 

 

                                                 V Kolíně-Štítarech 26.8.2017

                    Za návrhovou komisi:

                    Josef Melichar

10.6.2017  Jelikož jsem nikdy nepopíral právo klubů na určení způsobu posuzování jejich speciálních výstav , tak také nemohu souhlasit s histerii a lživou kampaní jednatele klubu ČS Jiřího Mačka a tím vyvolává neustálé roztržky se zbytkem holubářské veřejnosti a dělá z nás všech v klubu blbce. Uvedu namátkou dva důkazy :1. Podle Mačka nejde posoudit novým způsobem lesk,svit ,barva a co já vím ještě. Samozřejmně že posoudit jde a to velmi přesně a to tak že je mohu popsat v rámci předností ,doporučení(malá vada),vady (velká vada) až po důvod k neocenění (výluky)- nový způsob má tu nevýhodu že tomu musí posuzovatel rozumnět a umět to písemně vyjádřit. Neznalost je pak více vidět na kvalitě posouzení.

2. J.Maček tvrdí že na výzvu klubu ČS pro ostatní kluby v ČR ohledně nového způsobu nebylo za cca 2 roky odpovězeno! Vědomá lež ,uvádím jen část  čtěte:

 
 

 

---------- Původní zpráva ----------
Od: otrubamirek@seznam.cz
Komu: Jiří Maček <jirimacek.stavaci@seznam.cz>
Datum: 7. 5. 2015 8:07:39
Předmět: Re: Výzva klubu českého staváka

 
Vážení  přátelé a chovatelé  holubů. Klub chovatelů  holubů  Moravského  pštrosa musel  při  pořádání 1. Evropské  speciální  výstavy  v  roce 2010 posuzovat evropským  nebo  pokud  někdo  chce tak  německým  způsobem  posuzování. Speciální výstava v  roce  2014 byla taky posuzována  již  novým  způsobem a nebyl na  tento  způsob  posuzování ze strany  chovatelů  negativní ohlas a jsem přesvědčen , že nebude  mít  na další  vývoj  plemene negativní  vliv.

Výbor  klubu  v průběhu  roku 2014 vydal ve  svém  klubovém  zpravodaji podrobněji vypracovaný  seznam vad na exteriéru  Moravského  pštrosa , které se musí klasifikovat  jako  vada i v novém  systému  posuzování  a tudíš  řadí daného  jedince  do  třídy "Dobrý". Členové klubu a posuzovatelé byli  s těmito vadami  seznámeni a i posuzování speciální výstavy bylo velmi korektní a nebyl na  výkon posuzovatelů vznesen žádný protest.

Stanovisko klubu  chovatelů holubů  moravského  pštrosa je aby se ctil názor  většiny a na všech  výstavách ČSCH  se  posuzovalo  novým  způsobem. Nový   způsob  posuzování  byl  schválen většinou na konferenci v roce  2014 na základě doporučení opět  většinou členů posuzovatelského  sboru. Myslím  si , že jeden rok kdy se posuzuje  novým  způsobem nemůže  mít  vypovídací ani  zásadní  vliv  na určité  plemeno a měli  bychom  hledat  cesty jak nový způsob pochopit  a uvést v  život  a ne jen planě diskutovat o jeho škodlivosti. 

 

Za Klub chovatelů holubů moravského pštrosa

ing.  Otruba  Miroslav - jednatel. 

 

 

 
Vážení přátelé.

Výbor Klubu chovatelů Slepičáků Praha projednal na své výborové schůzi v sobotu 2.5.2015 Výzvu klubu českého staváka.

Výbor konstatoval, že posuzování holubů evropským způsobem je správným krokem vpřed a plně vyhovuje při posuzování  plemen slepičáků.

V žádném případě se nechceme vracet zpět ke starému způsobu a myslíme si, že čas ukáže, že to bylo správné rozhodnutí.

Myslíme si, že protesty proti tomuto způsobu posuzování ze strany posuzovatelů jsou zapřičiněny větší náročností na znalost vývoje plemen.

 

Za výbor klubu slepičáků

Ing.František Honsa-jednatel

 

 

, tomasbek@centrum.cz, t.sousedik@seznam.cz, jiri.scebel@re-max.cz, redakce@svetholubu.cz, cik.jiri@seznam.cz, stein@staz.cz, ceskyrejdic@seznam.cz, leifr.frantisek@volny.cz, jkohout@prestol.cz, valaskova.alena@email.cz, pavel.nadvornik@seznam.cz, jaravlcek22@seznam.cz, jaros.frantisek@email.cz, matys.r@seznam.cz, josopa@seznam.cz, josmut@email.cz, bartak.tvarozna@seznam.cz, otrubamirek@seznam.cz, v.hornoch@seznam.cz, chytil@chs-servis.cz, vidnerovi@bluetone.cz, autodoprava@zemax.cz, lacina.holubi@seznam.cz, joe.stan@seznam.cz, prachenskykanik@seznam.cz, josefjun@seznam.cz, slepicka@schaumann.cz, sudajirka@seznam.cz, jaburekpetr@email.cz, barna.pavel@seznam.cz, dostal.holubar@seznam.cz, dusan.pitrmoc@seznam.cz, martin_du@post.cz, radim.kutra@montim.cz, fhonsa@seznam.cz, kozisek.lubos@seznam.cz, libor.66@seznam.cz, bartak@deheus.cz, drba.pavel@seznam.cz, ladislav.chleboun@quick.cz, brachtl.josef@seznam.cz, labudova.vladka@seznam.cz

Datum: 6. 5. 2015 7:48:33
Předmět: Výzva klubu českého staváka

 

Dobrý den,                                                                                                                                                                                                     

 Klub Velkých voláčů začal jako jeden z prvních v Česku posuzovat na svých klubových výstavách evropským způsobem posuzováním a po několikaročních zkušenostech se nehodlá vracet k původnímu způsobu posuzování. Hlavní důvody k tomuto rozhodnutí vidíme ve spokojenosti našich členů s kvalitou posuzování na kterou jsme za celou dobu posuzování tímto způsobem neměli jakoukoliv reklamaci. Chovatelé upřednostňují kvalitní vystižení předností vystavených holubů, který tento způsob posuzování umožňuje před bodováním jednotlivých malých vad u kterých nejde zajistit stejnou kvalitu posuzování napříč vystavovaných plemen a barevných rázů. Důležitá je spolupráce s posuzovateli, kteří musí svou prací přenést zájmy klubu do výsledků posuzování především ve prospěch zlepšování celkové kvality vystavovaných holubů. Divíme se klubu staváků nad kritikou evropského způsobu posuzování velmi vhodného pro posuzování voláčů, pokud staváka považují za voláče nikoliv za barevného holuba.

 

Za Klub velkých voláčů   

Brachtl Josef

Jednatel klubu

 

Rada pro začínající holubáře: Ten kdo chválí rád by prodal , ten co haní rád by měl..........! wink

19.4.2017 . Rozhodnutím Valné Hromady Klubu  Č.s. ze dne 8.4.17. v Kolíně byl novým správcem klubového webu jmenovaný př.Potůček . Novou adresu klubového webu se jistě brzy dovíte.

Důvodem jak jsem se v usnesení dočetl je poškozování ,,Dobrého jména klubu“  mou osobou! Je smutné že ten kdo toto rozvířil – jednatel Máček ani většina hlasujících nikdy stránky za 12 let neviděli , nerozlišují z nevědomosti co je to web,email,facebok a veřejná diskuse! Rozhodli na základě že se domnívají a doslechli z bůhví kolikáté a různě překroucené ruky. Na klubových stránkách nikdy nic proti klubu ani jednotlivcům nebylo! Ti co je pravidelně navštěvovali to dobře vědí. Celé je to pokračování útoků na mou osobu což mi bylo otevřeně z před cca 8 lety řečeno přímo do očí: POKUD SE BUDEŠ KAMARÁDIT S VELTRUSKÝM TAK TĚ ZNIČÍM !

Je dojemné jak v témže usnesení se vedení klubu dovolává demokratického  přístupu  i  to jak naložili se stanovami klubu .

Více se tímto nehodlám zabývat – nestojí mi to za to. Je to vizitka někoho jiného.

Všem opravdovým holubářům srdcařům přeji hodně krásného zdravého odchovu a pohody v osobním životě , to ostatní je nedůležité.  Stanislav Bruckner

2.4.2017 Byla přidána pozvánka do sekce termíny a fota ze školení typu z 18.3.2017 do sekce fota z akcí.

21.3. Do sekce : Výsledky byli vloženy výsledky školení typu Českého staváka z 18.3.2017

 

 

8.3.2017.  AKTUÁLNĚ 

Ptačí chřipka v ČR

Paušální zákaz na konání výstav "peří" byl ke dni 8. 3. 2017 zrušen!

viz https://www.svscr.cz/svs-vzhledem-ke-zlepseni-nakazove-situace-zrusila-narizeni-zakazujici-svody-ptactva/

 

Zákazy jsou ale pochopitelně stále vždy platné v místech výskytu nákazy.

 

13.1.2017 Rozhodnutí po jednání dnes ÚVČSCH - SVS ČR :

 

10.1.2016

9.1.2017.

 

 

9.1.2017:    Vážení přátelé,

 

Posílám čerstvou informaci

Náš chovatel 2017 - akce se ruší

Vážení návštěvníci, vážení chovatelé, na základě rozhodnutí Státní veterinární správy sdělujeme, že výstava Náš chovatel 2017 v termínu 13. - 15.1. 2017 se konat nebude. 

 

 

 

7.1.2017 K ptačí chřipce :

S vypuknutím ptačí chřipky v Holandsku, Belgii a v Německu se vnucuje otázka, jestli i domácí holubi (poštovní i okrasní) mohou onemocnět na touto virovou chorobu.
Na základě dvou vyšetření můžeme vysvětlit, že holubi se nakazit ptačí chřipkou nemohou. Rozhodující pro tyto závěry jsou vyšetření z roku 1996 u holubů, kteří byli infikován prostřednictvím kapkové metody (oculomasal) tím typem viru, který v západní Evropě vyvolal propuknutí ptačí chřipky. Tyto vyšetření ukázaly, že žádní holubi se virem nenakazili a ani nevykazovali vytvoření protilátek (imuniologickou reakci), jak to obyčejně při infekci bývá. Holubi dokázali, že na tento virus nejsou vnímaví. Ve stejném prostoru byla s holuby umístěna i drůbež, která nevykazovala žádné příznaky onemocnění a opět neměla vytvořené žádné protilátky, takže nemohla být holuby ani infikována.
V druhém vyšetření – pokuse, byli holubi infikováni vnitrožilně (přes žíly). I při této studii se ukázalo, že holubi nejsou vnímaví na zmíněný virus. Slepice ve stejném prostoru, které byly také tímto virem uměle infikovány, onemocněly, vykazovaly protilátky v krvi (serorespons) a dvě třetiny z nich uhynuly. Holubi naopak nevykazovali ani příznaky choroby, ani protilátky.

21.11.16. Na východočeskou speciálku tuto sobotu  je přihlášeno 260 ks  v Chlumci n/C na viděnou. I burza by měla být slušná!

Videa z letu a chovů staváka v Polsku:https://www.youtube.com/watch?v=XFmIEJCkNFU

Do sekce  Odkazy byl přidán odkaz na videa  o letu a chovech Českých staváků. Tuto stránku chci po zpracování dalších nahrávek neustále rozšiřovat.

 

Do sekce :Vzorník - Standard byl přidán vzorník s knihy - Národní plemena , školený na mezinárodním školení v r.2011 v Hradci Králové