DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 28.05.2021 15:29:57 

Vítejte na soukromých stránkách chovatelů Českého staváka - bez cenzury

Výsledky

Katalog s výsledky Kolín 2017:

Výsledky 8. oblastních poboček mám neúplné tak alespoň částečné:

1. Středočeská

2.Moravskoslezská

3.Východočeská

4..............................

5..............................

6..............................

7..............................

8. Severočeská

Školení typu Českého staváka Kolín 18.3.2017

              Anketa 38. chovatelů :                                                   Zápočet posuzovatelé –adept.

              1,0 z 46 ks. celkem                                                               1,0 z 7 ks.z vybraných chovateli.

 1. černý sedlatý Bek Zd. 30 hl.                1. červený bělokos Abrešek P. 337 b.
 2. mod. Sedlatý Bruckner S. 29 hl.          2.černý sedlatý Bek Z.       330 b.
 3. červený bělokos Abrešek P. 22 hl.      3. mod.sedlatý Bruckner S. 329 b.
 4. modrý kapr. bělok. Botha F. 21 hl.      4. m.kapr.bělokos Botha F. 318 b.
 5. černý plam. Bek Zd. 18 hl.                     5. černý plam. Bek Zd.   314 b.
 6. červený lysý Brešek P. 11 hl.                 6. modrý sedlatý Došek V. 311 b.
 7. modrý sedlatý Došek V. 10 hl.              7. červený lysý Abrešek P. 290 b.

                    0,1 z 4 ks.celkem                                     0,1 z 4 ks.

      1.černá sedlatá Bek Z. 14 hl.                    1. červená bělokorá Abrešek P.326 b.

     2. červená bělokosá Abrešek P. 13hl.      2. černá sedlatá Bek Z.     311 b.

     3. červená lysá Abrešek P.    9 hl.              3. červená lysá  Abrešek 310 b.

     4. modrá sedlatá Došek V. 7 hl.                 4. Modrá sedlatá Došek V. 297 b.

Katalog s výsledky CV Kolín 2016.

vysledky_kolin_2015.pdf (870 KB) Soutěžní řád:

 Soutěžní řád klubu českého staváka
Na speciální výstavě klub pořádá soutěžb poboček, šestičlenných kolekcí a uděluje titul šampion v jednotlivých barvách.

Soutěž poboček - memoriál F. Sochůrka (MFS). Účastní se automaticky oblastní pobočky (OP) které mají zaplaceny členské příspěvky a odevzdané seznamy členů. Celkový výsledek pobočky tvoří součet 3 hodnot.

1. body za vystavené holuby. OP se počítá 10 nejvýše hodnocených kolekcí. V jedné varietě se započítávají OP max. 2 kolekce. V případě, že nemá pobočka 10 započitatelných kolekcí, můžou se hodnotit i další. Počítají se hodnoty nad 90.
2. body za účast. Za každého vystaveného holuba získává OP v MKK 3b. v MFH a MVM 5b. Za každého nedodaného holuba bez včasné omluvy se odečítá 10b. Celkový počet bodů se dělí počtem členů OP.
3. Za každý elitní chov ve stavění (ECH) se započítávají 4b. Za PCH 2b. Podmínkou je účast těchto chovů na Speciálce.
 
 
Memoriál Karla Krále (MKK)
Soutěží 6ti členné kolekce (3 : 3) v těch jednotlivých rázech, ve kterých byly v uplynulých 3 letech vystaveny alespoň 2x nejméně 3 soutěžní kolekce. Nejméně 2 holubi musí být narozeni v roce konání výstavy nebo minulém. Nejnižší známka se nazapočítává. Je možno vystavit 5ti člennou kolekci 3:2 nebo 2:3 bez možnosti škrtání. Při rovnosti bodů rozhoduje a) ECH, b) PCH, c) nižší bodová srážka v pozicích 11 - 18. V případě hodnocení na německý lístek nižší počet přání za typ, dále vyšší počet předností v typu, dále větší počet mladých holubů. V případě, že v určitém rázu po 3 roky bude 2x počet vystavených kolekcí méně než 3, tento ráz se přeřazuje do MFH. Při nižší účasti než tří kolekcí, první pořadí musí získat nejméně 466b, druhé pořadí 463b.
 
Memoriál Františka Hudce (MFH)
Soutěží 6ti členné kolekce 3:3, povoleno je 4:2 nebo 2:4. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií. Pruhoví MFH, bělopruzí MAZ, ostatní MMN. Výsledné pořadí se určuje stejným způsobem, jako v MKK. Jestliže v některém rázu v posledních 3letech jsou alespoň 2x vystaveny 3 a více kolekcí, přeřazuje se tento do MKK.
 
Novošlechtění MVM
Soutěží nově šlechtěné barevné a kresebné rázy ve tříčlenných kolekcích bez ohledu na pohlaví. Hodnotí se nápočtovým způsobem. Do MFH se tito holubi přeřazují po dohodě chovatele, poradce chovu a předsedy klubu.
 
Speciální chov
Podmínkou je vystavení kolekce 3:3, nejméně 2 výletci. Kolekce musí docílit nejméně 558b, nesmí být nižší hodnocení, než 92b. V německém ocenovacím lístku nejméně 562b., jednotlivec nejméně 93b.
Dvěma holubům a dvěma holubicím v každé barvě (modrá, černá, červená, žlutá, bílá a ostatní) se uděluje titul šampion. Toto vybírá nejméně tříčlenná komise z návrhu posuzovatelů. Zároveň schvaluje absolutního vítěze v MKK a MFH. Vítěz MFH může zároveň být vítězem MKK.
 
Slučování barev
U málo chovaných rázů je povoleno jejich slučování. Jsou to bělopruzí a bělopruzí lysí téže barvy, plši a lysí plši, barevnoocasí a barevnoocasí plamínci, bílí žlutopruzí a červenopruzí. 
 

Plemenné chovy 2015-2016

Bek Zdeněk Choťánky - Poděbrady : Černý sedlatý

Krůta Václav Klabava - Plzeň : Žlutě plavý - žlutý sedlatý

Štěpánek František Rohovládová Bělá - Pardubice : Modrý lysý

Brückner Stanislav Blíževedly - Česká Lípa : Modrý sedlatý - černý lysý

Nový blok - dv

vysledky_kolin_2013.doc (115 KB)  Výsledky celostátní výstavy Kolín 2013

 

 

  Rok 2004   80.let založení klubu ČS:

Pobočky:

 • 1.   Středočeské     234
 • 2.   Severočeské       226
 • 3.   Západočeské     217
 • 4.   Východočeské     213
 • 5.   Vysočina             184
 • 6.  Jihočeské         159
 • 7.  Jihomoravské     153
 • 8.   Severomoravské   49

MKK-Hlavní soutěž:

 • Brückner Stanislav   474  modrý sedlatý

MFH:

 • 1.Štaubert Josef     475   žlutý plamínek
 • 2.Štastný Vratislav  471   modrý kapratý sedlatý
 • 3.Rázek František   470   modrý mramorovaný
 • 3.Botha František   470   modrý kapratý bělokosý
 • 3.Ofner Vladimír     470   žlutý bělokosý
 • 3.Hruška Josef       470   žlutý bělopruhý

Šampion 1:0

 • Studený Jiří         297    modrý kapratý sedlatý
 • Hrstka Ladislav     1007   černý sedlatý
 • Rumplík Stanislav   608   červený rovný
 • Jandl František     378   žlutý lysý
 • Calda Miloš           1177   bílý rovný
 • Pařízek Harry        323   stříbřitý sedlatý

Šampion 0:1

 • Čejka Václav      112     modrý sedlatý
 • Bek Zdeněk ml.   961     černý bělokosý
 • Hašek Josef       773   červený tygr
 • Staněk Josef     494   žlutý tygr
 • Štaubert Josef  1315    žlutý plamínek
 • Krůta Zdeněk     316     stříbřitý sedlatý

Poháry věnované UOK na nejlepší kolekce:

 • 1.Brückner Stanislav   474   modrý sedlatý
 • 2. Hrstka Ladislav     474   černý sedlatý
 • 3. Štaubert Josef      475    žlutý plamínek

Modrý rovný:

 • 1. Šťastný Václav       470
 • 2. Novotný Stanislav  469

Modrý lysý:

 • 1. Štěpánek František   470
 • 2. Bačkovský Jaroslav   469

Modrý bělokosý:

 • 1. Brückner Stanislav   472

Modrý sedlatý:

 • 1. Brückner Stanislav   474
 • 2. Čejka Václav           474
 • 3. Došek Vlastimil       474

Stříbřitý sedlatý:

 • 1. Pařízek Harry      471
 • 2. Krůta Zdeněk      469

Žlutý rovný:

 • 1. Rys Stanislav     471
 • 2. Mikeš Vladimír   467

Žlutý lysý:

 • 1. Jandl František  471
 • 2. Rys Stanislav    468

Žlutý sedlatý:

 • 1. Kašpar František  470
 • 2. Bejček Vladimír   469
 • 3. Hrubeš Josef     469

Žlutý plavý:

 • 1. Krůta Václav           472
 • 2. Vokřínek Miloslav   466

Červený rovný:

 • 1. Rumplík Stanislav   473
 • 2. Novák Jan             464

Červený lysý:

 • 1. Abrešek Pavel   460
 • 2. Pařízek Harry  460

Červený bělokosý:

 • 1. Abrešek Pavel     463
 • 2. Sochůrek Josef   463

Červený sedlatý:

 • 1. Kašpar František  471
 • 2. Čížek Josef       465
 • 3. Slánský Václav   464

Červený tygr:

 • 1. Hašek Josef    472
 • 2. Nečas Jan       470

Černý rovný:

 • 1. Franc Miloslav         465
 • 2. Formánek Vladislav   463

Černý lysý:

 • 1. Hrubeš Josef           469
 • 2. Formánek Vladislav   468

Černý bělokosý:

 • 1. Bek Zdeněk ml.    472
 • 2. Botha František    470

Černý sedlatý:

 • 1. Hrstka Ladislav   474
 • 2. Bek Zdeněk ml.   473
 • 3. Kaluha Petr          470

Černý tygr:

 • 1. Hašek Josef     469

Bílý rovný:

 • 1. Hrubeš Milan    468
 • 2. Calda Miloš     466

Černý plamínek:

 • 1. Voráček Karel     471
 • 2. Bek Zdeněk         470

Červený plamínek:

 • 1. Calda Miloš      470
 • 2. Berák Petr       470
 • 3. Puchta Václav   470


  Výsledky speciální výstavy č. staváků v Kolíně-Štítarech  17.-19.11.2006

                Pořadí Memoriálu Karla Krále            
              Pořadí              
  Memoriál Karla Krále             Modrý černopruhý       Červený bělokosý    
  Pařízek H. 475 bodů červený lysý     1. Novotný St. 469 bodů 1. Štolc Jos. 469 bodů
              2. Šťastný V. 467 bodů 2. Abrešek P. 469 bodů
Pořadí Memoriál Františka Hudce                          
1. Chobotský V. 472 bodů modrý bělopruhý       Modrý lysý       Červený sedlatý    
2. Offner Vl. 469 bodů žlutý bělokosý     1. Jandl Fr. 470 bodů 1. Kašpar Fr. 472 bodů
3. Tichý 469 bodů plch     2. Bačkovský 470 bodů 2. Lavička Jar. 470 bodů
3. ing. Sousedík 468 bodů plch             3. Puchta V. 469 bodů
3. Staněk Jos. 468 bodů žlutý tygr       Modrý bělokosý            
3. ing. Sousedík 468 bodů žlutý bělopruhý     1. Brückner St. 471 bodů   Červený tygr    
                      1. Staněk Jos. 463 bodů
  Soutěže poboček Memoriál Františka Sochůrka             Modrý sedlatý     2. ing. Nečas J. 463 bodů
1. Středočeská 249 bodů       1. Brückner St. 471 bodů        
2. Východočeská 222 bodů       2. Dočkal Zd. 470 bodů   Černý rovný    
3. Západočeská 216 bodů       3. Sedmík 470 bodů 1. Hejl Vl. 467 bodů
4. Severočeská 210 bodů               2. Jelínek Boh. 465 bodů
5. Vysočina 185 bodů         Modrý sedlatý kapratý            
6. Jihomoravská 168 bodů       1. Hejna Mil 472 bodů   Černý lysý    
7. Severomoravská 94 bodů       2. Studený J. 469 bodů 1. Hrubeš Jos. 471 bodů
8. Jihočeská 42 bodů               2. Mašek Vlad. 470 bodů
                Stříbřitý sedlatý            
  Šampion           1. Pařízek H. 471 bodů   Černý bělokosý    
  holub     holubice     2. Rázek V. 469 bodů 1. Bek Zd. ml. 473 bodů
  Brückner S. modrý bělokos   Čejka V. modrá sedlatá           2. Smola K. 472 bodů
  Musil Zd. žlutý sedlatý   Musil Zd. žlutá sedlatá     Žlutý rovný            
  Rumplík S. červený rovný   Rumplík S. červená rovná   1. ing. Rys St. 467 bodů   Černý sedlatý    
  Hrstka L. černý sedlatý   Kaluha P. černá sedlatá   2. Mikeš Vlad. 463 bodů 1. Bek Zd. 474 bodů
  Hejna A. bílý červený plamínek   Calda M. bílá rovná           2. Kaluha P. 473 bodů
  Botha Fr. modrý kapratý běklokos   Krůta Z. stříbrná sedlatá     Žlutý lysý     3. Kaluha O. 470 bodů
              1. Jandl Fr. 472 bodů        
              2. Vaněk K. 469 bodů   Černý tygr    
  Memoriál O. Buřiče                   1. Brabec J. 463 bodů
  Calda M. červený plamínek           Žlutý sedlatý     2. Žák J. 461 bodů
              1. Hrubeš Jos. 474 bodů        
  Memoriál ing. Župky           2. Musil Zd. 474 bodů   Bílý rovný    
  Kaluha P. černí sedlatí         3. Kašpar Fr. 469 bodů 1. Bek Zd. 472 bodů
                      2. Hrubeš M. 471 bodů
  Pohár St. Rumplíka             Žlutý plavý            
  Abrešek P. červení bělokosí         1. ing. Krůta V. 470 bodů   Černý plamínek    
              2. Pešek L. 463 bodů 1. Bek Zd. 471 bodů
  Pohár K. Smoly                          
  Hrstka L. černí sedlatí           Červený rovný       Červený plamínek    
              1. Rumplík St. 473 bodů 1. Hrubeš M. 472 bodů
  Poháry Jaromíra Kašpara pro modré sedlaté           2. Müller L. 466 bodů 2. Calda M. 472 bodů
  Surka P.   holub                      
  Čejka V.   holubice         Červený lysý            
              1. Pařízek H. 475 bodů        

image
            2. Abrešek P. 470 bodů        

Kolín 2007                         Kolín 08-Výsledkyimage Kolín 2009image                                

Výsledky Kolín 2010image                                                        Katalog CV 2011 image            image Obálka 2011     Výsledky-2011image CV Lysá 2011-katalogimage CV Lysá 2011-šampioni ČRimage